زیرشاخه ها


  • گیره

    گیره ابزاری است که برای نگه داشتن قطعات کار در جای خود در حین کار استفاده می شود. گیره ها در انواع مختلفی موجود هستند، از جمله:گیره ای رومیزی،گیره های دیواری،گیره های انبردست،گیره های مرغک

  • پیچ دستی

  • پولی کش و بلبرینگ کش

    ابزار پولی کش و بلبرینگ کش ابزارهایی هستند که برای جدا کردن و نصب پولی ها و بلبرینگ ها استفاده می شوند. این ابزارها در انواع مختلفی موجود هستند، از جمله:پولی کش دستی،پولی کش هیدرولیک،بلبرینگ کش دستی،بلبرینگ کش هیدرولیک

  • لوله خم کن

فیلترهای فعال